Lesgeld

Lesgeld vanaf 1 januari 2016; betaling per maand

lestijd jeugd t/m 17 jr volwassenen
Ismakogie
€ 35,00
45 min. € 20,00 € 25,00
60 min. € 25,00 € 30,00
75 min. € 30,00
90 min. € 35,00 € 40,00
2 uur. € 40,00 € 50,00
2½ uur. € 45,00 € 55,00
3 uur. € 50,00 € 60,00
     
Losse lessen kinderen volwassenen
per uur. €   7,50 € 12,50
per 1½ uur. € 10,00 € 17,50
Strippenkaart         voor 10 lessen     €   120,00
Privelessen € 40,00 € 40,00

Introductieles gratis

Bij betalingen per bank:
gelieve naam van de leerling en betalingstermijn te vermelden.