Wie zijn wij

inzet

Balletschool de Singel en Centrum voor Ismakogie- en Bewegingstherapie De Singel

Willemien heeft aan de Rotterdamse Dansacademie haar opleiding tot docent klassieke dans gevolgd. Daarna heeft zij zich gespecialiseerd in de methode van de Royal Academy of Dance. Sinds 1979 heeft zij een eigen balletschool, waarin zij les geeft aan leerlingen van 4 jaar tot 70+.

In 2000 is Willemien de voortgezette opleiding Danstherapie gaan volgen, die verzorgd werd door de American Dance Therapy Association. In 2005 heeft zij deze opleiding met goed gevolg afgesloten.

Daarnaast is zij de opleiding tot docente Ismakogie gaan volgen, welke zij in 2004 heeft afgesloten en waar zij nu lessen, lezingen, cursussen en workshops voor verzorgd.
Momenteel is zij verbonden aan de opleiding docent Ismakogie